Eelläbirääkimistega pakkumise teade Nõva külas Vallamaja ruumidele kasutaja leidmiseks. 1. Eesmärk Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib leida kasutajat Nõva külas Vallamaja kinnistul...

Eelläbirääkimistega pakkumise teade

Eelläbirääkimistega pakkumise teade Nõva külas Vallamaja ruumidele kasutaja leidmiseks. 1. Eesmärk Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib leida kasutajat Nõva külas Vallamaja kinnistul...

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korteriomanditele Lääne-Nigula vallas, Väike-Lähtru külas Kanala tee 1-2 alghinnaga 426 € ja 1-8 alghinnaga 549 €. ...

Avalik kirjalik enampakkumine Kanala tee 1, Väike-Lähtru

Lääne-Nigula Vallavalitsus korraldab avaliku kirjaliku enampakkumise korteriomanditele Lääne-Nigula vallas, Väike-Lähtru külas Kanala tee 1-2 alghinnaga 426 € ja 1-8 alghinnaga 549 €. ...

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Riigivara võõrandamine 11.10.2018

Käesolevaga teatame, et keskkonnaminister on oma 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad...

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Cipax Eesti AS (registrikood 10092500,aadress Nurme 5, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond) 05.10.2018 esitatud õhusaasteloa nr...

Õhusaasteloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Cipax Eesti AS (registrikood 10092500,aadress Nurme 5, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond) 05.10.2018 esitatud õhusaasteloa nr...

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Nõva Osavalla Valitsus asub uuel aadressil alates 29. oktoobrist

Alates 29. oktoobrist 2018 asub Nõva Osavalla Valitsus uuel aadressil koolimajas - Kooli, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Kõik kontaktid jäävad samaks. e-post:...

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

Piirkonnapolitseiniku vastuvõtt Lääne-Nigula vallas

Kodanike vastuvõtt Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg 5168167 ja Erika Moskvina 53323122 -  Martna teeninduspunkt - Kuu I T kell 15.00-16.00 Lääne-Nigula vald -  Kiur Klippberg...

2004.aasta 1.maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida...

Korraldatud jäätmevedu Lääne-Nigula vallas

2004.aasta 1.maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Korraldatud olmejäätmete veo põhieesmärkideks on hoida...

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla...

LÄÄNE-NIGULA VALLA ÜLDPLANEERINGU JA KESKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE ALGATAMINE

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.09.2018 otsusega nr 79 algatati Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on uue Lääne-Nigula valla...

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 2, 2A, 3, 16, 21, 28, 29, 34, 34A, 35, 35A ja 317. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee. Liin 2 Holmi – Uuemõisa...

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel

Alates 01.10.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 2, 2A, 3, 16, 21, 28, 29, 34, 34A, 35, 35A ja 317. Sõiduplaanid on nähtavad www.peatus.ee. Liin 2 Holmi – Uuemõisa...

MTÜ Lääne-Eesti Turism pressiteade 18.09.2018 Ajaloolised tööstuspärlid avavad ajutiselt uksed   Viiel järjestikusel nädalavahetusel on septembris ja oktoobris vaheldumisi...

Ajaloolised tööstuspärlid avavad ajutiselt uksed

MTÜ Lääne-Eesti Turism pressiteade 18.09.2018 Ajaloolised tööstuspärlid avavad ajutiselt uksed   Viiel järjestikusel nädalavahetusel on septembris ja oktoobris vaheldumisi...

Taebla raamatukogu/postipunkt on avatud E 13.00 – 17.00 T 13.00 – 19.00 K suletud N 9.00 – 15.00 R 9.00-14.00  

Taebla raamatukogu/postipunkt uued lahtiolekuajad

Taebla raamatukogu/postipunkt on avatud E 13.00 – 17.00 T 13.00 – 19.00 K suletud N 9.00 – 15.00 R 9.00-14.00  

Esmaspäeval 17.09 alustatakse Pürksi keskväljaku rekonstrueerimistöödega.  Palume arvestada liikluskorralduse muutusega ja võimaliku ebamugavusega seoses ehitustöödega.  Tööde...

Pürksi keskväljaku rekonstrueerimistöödega alustamine ja asendiplaan.

Esmaspäeval 17.09 alustatakse Pürksi keskväljaku rekonstrueerimistöödega.  Palume arvestada liikluskorralduse muutusega ja võimaliku ebamugavusega seoses ehitustöödega.  Tööde...

Mälestusküünal Rudolf Tobiasele

Martna külas on rendile anda erinevas suuruses kontoriruume! Lisainfo telefonil 472 5041. Aadress: Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, 90601 Lääne maakond.

Kontoriruumide rent Martnas

Martna külas on rendile anda erinevas suuruses kontoriruume! Lisainfo telefonil 472 5041. Aadress: Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald, 90601 Lääne maakond.

Beebikooli tunnid Paliveres

28. augustil toimunud istungil kuulas vallavalitsus ära haridusnõuniku ettekande konkursikomisjoni tööst ja pärast arutelu kinnitas üksmeelselt Nõva kooli direktoriks Peeter Kallase.   ...

Lääne-Nigula Vallavalitsus kinnitas Nõva Kooli direktoriks Peeter Kallase

28. augustil toimunud istungil kuulas vallavalitsus ära haridusnõuniku ettekande konkursikomisjoni tööst ja pärast arutelu kinnitas üksmeelselt Nõva kooli direktoriks Peeter Kallase.   ...

Seljandiku detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 65 kehtestati Seljandiku detailplaneering Vaisi külas asuva Veskijõe kinnistu nr 446032...

Detailplaneeringud

Seljandiku detailplaneeringu kehtestamine Lääne-Nigula Vallavolikogu 21.08.2018 otsusega nr 65 kehtestati Seljandiku detailplaneering Vaisi külas asuva Veskijõe kinnistu nr 446032...

Alates 01.09.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 1, 2, 2A, 3, 10, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34 ja 317. Tööd alustavad uued liinid 27 ja 39. Sõiduplaanid on nähtavad...

Muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel alates 01.09.2018

Alates 01.09.2018 jõustuvad muudatused Läänemaa avalikel bussiliinidel 1, 2, 2A, 3, 10, 15, 21, 22, 23, 28, 29, 33, 34 ja 317. Tööd alustavad uued liinid 27 ja 39. Sõiduplaanid on nähtavad...

Noarootsi osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 13.augustil 2018 kell 12.00 Noarootsi vallamajas. P ä e v a k o r r a s : 1.         Noarootsi...

Noarootsi osavallakogu koosolek 13.08.2018

Noarootsi osavallakogu koosolek toimub esmaspäeval, 13.augustil 2018 kell 12.00 Noarootsi vallamajas. P ä e v a k o r r a s : 1.         Noarootsi...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2