« Tagasi

Teade

Risti rongiraadioside masti ja turvangusüsteemide seadmekonteineri projekteerimistingimuste avatud menetluse teade

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 31 lõike 1 ja haldusmenetluse seaduse (HMS) § 47 lõike 3 kohaselt Lääne maakonda Lääne-Nigula valda Risti alevikku kavandatava rongiraadioside masti ja turvangusüsteemide seadmekonteineri projekteerimistingimuste avatud menetlusest. AS Eesti Raudtee (11575838) taotleb TTJA-lt projekteerimistingimusi „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" täpsustamiseks. Projekteerimistingimuste taotlus koos eelnõu ja asendiplaaniga on leitavad TTJA kodulehelt www.ttja.ee ehitusvaldkonna teadete alt. TTJA teeb HMS-i § 50 lg 3 alusel ettepaneku asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Juhul, kui menetlusosaline soovib avalikku istungit, siis palume sellest teavitada ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja jooksul. Menetluse kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 14.01.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.