« Tagasi

Lääne-Nigula valla ajalehe tagasisideküsitlus

 

Lääne-Nigula valla ajalehe tagasisideküsitlus

Hea ajalehe lugeja

  • Lääne-Nigula valla ajaleht koostatakse ja antakse välja koostöös valla asutuste, elanike ja partneritega, eesmärgiga jagada infot ja kajastada vallas toimuvaid tegevusi. 

  • Tasuta vallaleht jõuab üks kord kuus igasse Lääne-Nigula postkasti (v.a. juuli). 

  • Ajalehe tiraaž on 3289 eksemplari. 

  • Infolehe elektrooniline variant on saadaval valla veebilehel PDF-failina ja digitaalarhiivi keskkonnas Digaris, kus on võimalik tutvuda kõikide Lääne-Nigula valla ajalehe numbritega alates aastast 2018.

Soovime teilt saada tagasisidet Lääne-Nigula valla ajalehe sisu, kättesaadavuse ja loetavuse kohta. Meil on oluline kaardistada lugejate ootuseid ja tähelepanekuid, et selle toel ajalehte vajadusel sisukamaks muuta. 

Ootame teilt tagasisidet 12. oktoobrini 2022.

Tagasiside küsitluse saate täita veebiaadressil https://bit.ly/3R5rT8n või paberkandjal Lääne-Nigula valla raamatukogudes.

Lisainfo: www.laanenigula.ee/ajalehe-tagasisidekusitlus

 

Teie tagasiside on meile oluline!