« Tagasi

Risti-Ellamaa raudteetrassi ja sellega kaasnevate rajatiste ehitusloa menetlusse kaasamine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teavitab ehitusseadustiku § 36 lõike 5 p 4, § 42 lõike 6 ja haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 p 1 kohaselt Lääne maakonda Lääne-Nigula Valda Risti alevikku, Piirsalu, Rõuma ja Jaakna külasse kavandatava Risti-Ellamaa vahelise raudteelõigu ja sellega kaasnevate rajatiste ehitusloa menetlusest. Osaühing Reaalprojekt (10765904) taotleb ehitusluba Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine" alusel. Ehitusloa taotlusega ja kavandatavate rajatiste ning nende asukohtadega on võimalik tutvuda ehitisregistris aadressil www.ehr.ee. Taotlus on leitav logides sisse autenditud avaliku kasutajana ning kasutades dokumendi detailotsingus dokumendi numbrit 2111271/26869. Menetluse kohta saab soovi korral arvamust avaldada kuni 08.11.2021 aadressil info@ttja.ee või postiaadressil Endla 10a, 10142 Tallinn.