« Tagasi

Lääne-Nigula Volikogu 20.01 kl 15.00 algavast istungist toimub ülekanne

Täna 20. jaanuaril 2022 algusega kl 15.00 toimub Oru Kultuurisaalis volikogu istung, mille päevakorras on:

1. Lääne-Nigula Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 5 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

2. Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 kinnitamine

3. Riigimetsa terviktutvustus Lääne-Nigula valla territooriumil

4. Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2022-2026

5. Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja palgaliste valitsuse liikmete ametisse nimetamine

6. Lääne-Nigula vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine

7. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja volikokku

8. Lääne-Nigula valla aukodanike nimetamine

9. Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

Täpsema päevakorra leiad siit.

Istungist toimub valla YouTube kanali vahendusel otseülekanne ja salvestus on ka hiljem vaadatav siit.