« Tagasi

Lääne-Nigula Volikogu 18.11.2021 istungi kokkuvõte

Lääne-Nigula Volikogu 18.11.2021 istungi kokkuvõte

18.11.2021. a toimunud volikogu istungil valiti volikogu komisjonide esimehed ja aseesimehed ning kinnitati koosseisud.
  1. Arendus- ja eelarvekomisjoni esimeheks sai Tenno Laanemets ja aseesimeheks Kadi Paaliste.
  2. Majandus- ja planeerimiskomisjoni esimeheks sai Marek Topper ja aseesimeheks Arvo Ninn.
  3. Hariduskomisjoni esimeheks sai Jaanus Ratas ja aseesimeheks Oliver Tammemägi.
  4. Sotsiaalkomisjoni esimeheks sai Hardi Rehkalt ja aseesimeheks Aivar Oruste.
  5. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks sai Kadri Lukk ja aseesimeheks Kaido Rehkalt.
  6. Külaelukomisjoni esimeheks sai Risto Roomet ja aseesimeheks Lauri Lilleoks.
  7. Revisjonikomisjoni esimeheks sai Neeme Suur ja aseesimeheks Jaanus Ratas.
Lisaks eeltoodule kinnitati Lääne-Nigula Noortevolikogu koosseis, kiideti heaks vallavanema konkursi läbiviimise kord ning viidi läbi valla põhimääruse muutmise I lugemine.
 
Volikogu järgmine istung toimub 9. detsembril 2021. a.
 
*Fotol komisjonide esimehed ja aseesimehed (puuduvad Kadi Paaliste ja Aivar Oruste).