« Tagasi

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia kohta saab  muudatusettepanekuid esitada kuni 30.09.2022. a

 

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud läbisid 15.09.2022 volikogus esimese lugemise ning muudatusettepanekuid koos põhjendustega oodatakse kuni 30. septembrini 2022. aastal aadressile vv@laanenigula.ee.

Vajalikud alusdokumendid on kättesaadavad valla kodulehelt (vt I lugemise läbinud eelnõud) : https://www.laanenigula.ee/laane-nigula-valla-arengukava-2018-2026

Muudatusettepanekud koondab vallavalitsus ning esitab uue eelnõu koos omapoolsete seisukohtadega arendus- ja eelarvekomisjonile, kus need avaliku koosoleku vormis üks haaval läbi vaadatakse.

Ootame Teie muudatusettepanekud!

Küsimuste tekkimisel pöörduge palun valla arendusosakonna juhataja Maila Pardla (maila.pardla@laanenigula.ee) või finantsjuhi Jaan Sootsi (jaan.soots@laanenigula.ee) poole.