« Tagasi

Kokkuvõte Lääne-Nigula Vallavolikogu 22.12.2021. a istungist

22.12.2021. a toimus Lääne-Nigula Vallavolikogu istung Pürksi kultuurimajas, kus osalesid kõik volikogu liikmed. Istungist tehti ka videoülekanne, mis on järelvaadatav.

Volikogu valis istungil vallavanemaks Aivar Riisalu, kellele anti volitused vallavalitsuse moodustamiseks. Loodetavasti on võimalik uus vallavalitsus kinnitada 20.01.2022. a toimuval volikogu istungil. Seni jätkab ülesannete täitmist nii olemasolev vallavalitsus kui vallavanem Janno Randmaa.

Lisaks valiti volikogule teiseks aseesimeheks Jaanus Ratas.

Seoses osavaldade moodustamisega tunnistati kehtetuks kogukonnakogude statuut ning kinnitati vallavalitsuse ja osavallavalitsuste struktuuri ja teenistuskohtade koosseis.

Väga olulise päevakorrapunktina oli arutusel valla 2022. a eelarve, mis läbis I lugemise ning muudatusettepanekuid on võimalik esitada kuni 23. jaanuarini 2022. a.

Lisaks kehtestati istungil maamaksumäär 2022. aastaks (2,5% maa maksustamishinnast aastas; põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleval haritava ja looduslikul rohumaa maamaksumääraks on 2,0%), anti luba kinnisasjade üleandmiseks juriidilisele isikule ja kinnitati Lääne-Nigula valla kohalike teede ja tänavate nimekiri.

Volikogu otsustas ka maksta tulemustasu ametis olevale vallavalitsusele.

Järgmine volikogu istung toimub 20. jaanuaril 2022. a.

 

Foto: Urmas Lauri, Lääne Elu