« Tagasi

Hea Lääne-Nigula valla noor, kandideeri loodavasse Lääne-Nigula valla noortevolikogusse

 

Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu mis esindab vallas Lääne-Nigula valla noorte huve. Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, kogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises. Noortevolikogus saab olema kuni 15 liiget, kes valitakse noortevolikogusse 2 aastaks. 

Sa sobid noortevolikogusse kandideerima kui oled 13-26-aastane ning vastad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  • sinu elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald;
  • sa oled õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

Noortevolikogu valimised toimuvad 05.-10. oktoobrini 2021.

Valimised viiakse läbi kahel viisil:

  • kõikide Lääne-Nigula vallas asuvate üldhariduskoolide õpilasesindused võivad valida oma kooli õpilaste hulgast noortevolikogusse oma esindaja (Kullamaa Keskkooli õpilasesindus saab valida 2 esindajat – ühe põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest). Õpilasesinduste poolt läbiviidav noortevolikogu liikmete valimine võib toimuda alates valimiste toimumise aja kohta teate avaldamisest kuni valimiste toimumisaja lõpuni;
  • elektroonilise hääletuse kaudu, kus kandidaadil tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 27. september 2021.

Elektroonilise hääletuse korraldab vallavalitsus, hääletamine toimub keskkonnas „VOLIS". Noortevolikogu valimiste tulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab vallavolikogu.

 

Tule tee ajalugu, kandideeri esimesse Lääne-Nigula valla Noortevolikogusse!

 

Elektroonilise hääletuse kandideerimisavaldus (ei esitata õpilasesinduse poolt läbiviidavate valimiste puhul). Kandideerimisavaldus saada aadressil: vv@laanenigula.ee

 

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus

Lisainfo:

Palmi Lahe

Haridusnõunik

palmi.lahe@laanenigula.ee

Tel.: +372 566 81 667