« Tagasi

Valla eelarvestrateegia 2021-2024 on väljakutse

Valla eelarvestrateegia 2021-2024  on väljakutse

Lääne-Nigula Vallavalitsus kiitis 6. oktoobri istungil heaks Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2021-2024 projekti ja edastas selle volikogule.

Prognoosimine on keeruline

Iga eelarvestrateegia lahutamatuks osaks on tulevikuprognoos ja riskistsenaariumid. Mitte üheski 2019. aastal koostatud riigi või omavalitsuse riskiplaanis ei osatud ette näha COVID-19 kriisi mõjusid ja selle mõju majandusele. Kõik 2019. koostatud plaanid läksid seega „vett vedama" ning tuleb leppida, et 2021. aasta on väga paljuski „püksirihma koomale tõmbamise aasta" Mis saab aastatel 2022. ja edasi on veel suurem küsimärk ning selles osas tuleb lihtsalt järgida COVID-19 ja majanduse arenguid ning teha 2021. sügisel uued prognoosid.

2021. aasta tulumaksulaekumise prognoos on ainult õige veidi suurem kui 2019. aastal ning on 5,7 miljonit eurot, kõik põhitegevuse tulud kokku 12,494 miljonit eurot ja põhitegevuse kulud 12,204 miljonit eurot.

Põhirõhk on investeeringutel

Nagu varem öeldud, siis igapäevakulude suurendamise võimalused lähiaastatel on kasinad. Sellegipoolest on prioriteediks haridus ja eeskätt tugiteenused (psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, haridustehnoloogid), millesse üritame täiendavalt panustada. Samuti oleme siiani kriisis majandanud nii, et pole vaja olnud kellegi palka vähendada. Investeeringud energiasäästu annavad võimaluse ka raha säästa ja vajalikke teenuseid edasi arendada.

Investeeringute tegemine on lähiaastatel pigem soodne. Seda mõjutavad nii soodne olukord laenuturul kui investeeringute hinnad.

Strateegia näeb ette iga-aastased investeeringud teedeehitusse, valla asutuste energiasäästlikkusse ja korrashoidu, koolide õppevarasse, hajaasustuse programmi, kodanikuühenduste investeeringutoetusteks ja kaasavat eelarvet. Jätkame Nõva sadama ja Palivere Tervisespordi- ja Turismikeskuse arendamist. Täpse loeteluga saab igaüks ise strateegia eelnõus tutvuda.

Strateegia avalikustamine ja ettepanekute esitamine

Eelarvestrateegia on avaldatud valla veebilehel 12. oktoobrist 2020-30. oktoobrini 2020. Eelnõu on kättesaadav valla veebilehel https://www.laanenigula.ee , teeninduskeskustes või raamatukogudes.

Ettepanekud võib esitada aadressil vv@laanenigula.ee , E-vormil leheküljel https://www.laanenigula.ee/ettepanek-arengukava-muutmiseks-voi-taiendamiseks või posti teel Haapsalu mnt. 6, TAEBLA.