« Tagasi

Osaluskohvik Haapsalu Kultuurimajas

6. novembril 2020 toimub üle-eestiliselt 16 Osaluskohvikut, mis on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele, ühise eesmärgiga leida aktuaalsetele probleemkohtadele lahendusi.

Läänemaa noorte Osaluskohvik (Projekt "Noorelt noorele – osalusest laiemalt") toimub 6. novembril kell 10:00 kuni 15:00 Haapsalu Kultuurimajas.

Ootame osalema Läänemaa noori vanuses 13-26 aastat

Teemad mille üle Läänemaa noored koos otsustajatega päeva jooksul arutlevad on:

  1. Riiklik teema „Kas valimised suruvad meid kasti?!"
  2. Riiklik teema „Head otsustajad – otsustage lõpuks ära!" ehk selle arutelu märksõnad on koroona ja kommunikatsioonikriis 
  3. Kohalik teema-  Noorte vaimne tervis Läänemaal
  4. Kohalik teema-  Investeeri targalt Läänemaa noor
  5. Kohalik teema-  Ühistransport Läänemaal, kelle jaoks?

Projekt "Noorelt noorele – osalusest laiemalt"

Projekti "Noorelt noorele – osalusest laiemalt" eesmärgiks on jõuda 8 kuu jooksul vähemalt 750 nooreni vanuses 13-26 aastat ning toetada noorte kaasarääkimist kohalikul ja maakondlikul tasandil, sh võimestada osaluskogusid ja -vorme aktiivsemalt esindama kõiki kohalikus omavalitsuses elavaid ja õppivaid noori. Projekti rahastab SA Archimedese noorteagentuur Erasmus+ programmist. 

Projekti jooksul toimub neli noorte osalusega seotud tegevust. Tegevuste puhul on rõhk osaluskogudes ja -vormides tegutsevate noorte osalusega seotud teadmiste suurendamisel, noorte ja otsustajate vahelise dialoogi toetamisel ning laiemalt noorte esindamisel kohalikes omavalitsustes. 

6. novembril 2020 toimub üle-eestiliselt 16 Osaluskohvikut, mis on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele, ühise eesmärgiga leida aktuaalsetele probleemkohtadele lahendusi. Osaluskohviku raames toimuvad septembrikuus ka ideekorjed, et saada sisendit teemade kohta nii organisatsioonidelt kui ka eraisikutelt.

15. jaanuaril 2021 toimub üle-eestiliselt 16 kaasamisüritust, kus analüüsitakse Osaluskohvikutes välja toodud konkreetseid soovitusi, mida kohalikul tasandil astuda tuleks kindlate teemade lõikes. (ENL)

Tähtaeg registreerimisel 30.10.2020   

Kohtade arv  kahjuks piiratud (kuni 100 osalejat). Registreerida saab ka FB sündmuse alt.

Registreerimislink: Läänemaa Osaluskohvik 2020