« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Österby sadamahoone kasutusse andmiseks

Österby külas asuv sadamahoone antakse kasutusse eelläbirääkimistega pakkumismenetlusega. Võrdväärselt pakutava hinnaga hinnatakse pakkuja sadamahoone kontseptsiooni. Vara kirjeldus (hoone plaan) vallavalitsuse korralduse nr 524 lisas Vara kasutusse andmise tähtaeg on kuni 10 aastat. Täpsem info: Valla kontaktisik Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo, tel 509 6190, e-post: aivo.hirmo@laanenigula.ee. Kohapeal vaatamine leppida kokku valla kontaktisikuga.

Tutvu konkursi tingimustega