« Tagasi

Lääne-Nigula lasteaiad võtsid kasutusele ELIIS keskkonna, hea lasteaialapse vanem, ootame liituma!

Alates 1.12.2020 liitusid kõik Lääne-Nigula valla lasteaiad keskkonnaga ELIIS (e-lasteaed). Tegemist on  infosüsteemiga, mis pakub lasteaedadele lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks.

 Tänasest saavad ELIISiga liituda ka kõik lapsevanemad. ELIIS keskkonda kasutades on lapsevanemad kursis lasteaias toimuvaga - päevakirjeldused, nädala- või kuuplaanid, sündmuste kalender, menüü. Rühmapäevikusse hakkavad sissekandeid tegema ka muusikaõpetaja ning eripedagoog. Tulevikus lisatakse sinna iga-aastased lapse arengu hindamise lehed ning lapse koolivalmiduskaart, mis on kõigis Lääne-Nigula valla lasteaedades ühine. Lisaks hakatakse ELIIS keskkonna kaudu saatma lapsevanematele direktori ja õpetajate poolt teateid lasteaias toimuva kohta. Lääne-Nigula lasteaiad liitusid ELIISI uuendatud versiooniga, mis tähendab seda, et kõiki võimalusi hetkel veel kasutada ei saa (nt galerii, äpp jne). Uute võimaluste avanemisel informeeritakse lapsevanemaid koheselt. Väga oluline on, et kõik lapsevanemad oma lasteaia ELIIS-ga liituksid, et olla lasteaia tegevusega kursis ja saada vajalikku informatsiooni.

 Kuidas lapsevanemad saavad liituda? Selleks mine aadressile eliis.eu  Pealehel on link ALUSTA KOHE. Selle kaudu saab lapsevanem teha endale kasutaja ja täita taotluse, kus küsitakse andmeid taotleja ja lapse kohta. Keskkonnaga võivad ja saavad liituda mõlemad lapsevanemad. Kui taotlus on saadetud, kinnitatakse see direktori poolt ning keskkond on kasutamiseks valmis.

 Kui on probleeme liitumisega või on tekkinud muid küsimusi, siis võite julgelt kontakteeruda Kerda Ledisega, lasteaedade õppe- ja arenduskoordinaator e-post kerda.ledis@laanenigula.ee, telefon

521 3932. Küsimuste korral võite samuti nõu küsida ka lasteaia direktorilt.