« Tagasi

Keskkonnaameti teade

Keskkonnaamet teatab, et võttis menetlusse Cipax Eesti AS (registrikood 10092500, aadress: Nurme 5, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond) (edaspidi ka käitaja) keskkonnaloa nr L.ÕV/329377 muutmise taotluse. Nõuetekohane keskkonnaloa taotlus nr T-KL/1005018-2 on registreeritud Keskkonnaameti keskkonnaotsuste infosüsteemis 10.11.2020 dokumendinumbriga DM112040-3. Käitis asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus aadressil Nurme 5 asuvatel kinnistutel (katastritunnused 77601:002:0600; 77601:002:0006; 77601:002:0035; 77601:002:0001; 77601:002:0058). Keskkonnaloal nr L.ÕV/329377 on tähtajatu kehtivusaeg.