« Tagasi

Kaitseväe väljaõpe Piirsalus

 
Eesti Kaitseväe eriala harjutused toimuvad  Piirsalu väljaõppe alal (katastritunnus 68001:003:0279)  ajavahemikul  23.–24.03.2021 kell 08.-17.
 

Harjutuse käigus kasutatakse Imitatsioonivahenditena suitsugranaate, õppekäsigranaate, paukpadruneid ja valgustusrakette. Mootorsõidukeid  kasutatakse selleks ette nähtud teedel.

Harjutuse läbiviija on nooremleitnant Martin Taal, telefon 5860 7799.