« Tagasi

Homme, 25. märtsil süüta küünal koduaknal

 

25. märtsil möödub 72 aastat 1949 aasta küüditamisest Eestis, Lätis ja Leedus, mis oli suurim ühekordne riikliku terrori akt, mis NSV Liidu juhtide korraldusel Eesti territooriumil toime pandi. Kodudest võeti kinni, veeti raudteejaamadesse ja sealt raudtee ešelonidega ligikaudu 2 protsenti Eestimaa elanikest.

Operatsioon nimetusega „Priboi" ( Murdlaine) tuli plaanide kohaselt ära teha kolme ööpäeva jooksul, samaaegselt kõikides Balti riikides.

Operatiivgrupid asusuid väljasaadetavaid perekondi Eestis kinni võtma 25. märtsil varahommikul kell 6.

Küüditamisprotses toimus järgmiselt: operatiivrühmad viidi autodega nende tegevuskohta, kus nad pidid jalgsi varjatult lähenema hoonele ja blokeerima selle. Seejärel sisenes rühma vanem sõdurite saatel majja, tegi kindlaks seal viibinud isikud ning otsis ruumid läbi, teatades seejärel perekonnapeale otsuse väljasaatmise kohta. Pärast asjade kokkupakkimist tuli väljasaadetavad toimetada kogumispunktidesse, milleks olid raudteejaamad. Operatsiooni kaasatõmmatud partei- ja nõukogude aktivistid jäid väljasaadetavate eluruumidesse, et nende mahajäänud vara üles kirjutada ja kohalikele võimuorganitele üle anda. Küüditatute vara kuulus konfiskeerimisele. Nad ise olid määratud eriasumisele igaveseks ajaks.

Risti raudteejaamast väljus ešelon 27. märtsil 1949 kell 15.41 mis koosnes 51 vagunist ja Siberisse suundus loomavagunites, ebainimlikes tingimustes  teele  965 inimest- meie inimest! 

Teadaolevatel andmetel viidi märtsiküüditamise käigus Eestist ära 20 702 inimest (nendest 49,4% naised, 29,8% lapsed ja 20,8% mehed), kellest Siberis hukkus ligikaudu 3000 inimest.

MEIE KOHUS ON MÄLETADA!