« Tagasi

Haridusstipendiumi taotlemise konkurss

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi haridusstipendiumi taotlemiseks. Stipendiumi eesmärgiks on toetada Lääne-Nigula valla õpilaste ja üliõpilaste enesetäiendust ja arengut ning tunnustada valla noorte haridusteed. Stipendiumit saab taotleda

  • üldhariduskooli õpilane,
  • kutseõppe õpilane,
  • bakalaureuse-, magistri- või doktoriõppes õppiv üliõpilane,

kes on eelmise aasta lõpu seisuga rahvastikuregistri järgne Lääne-Nigula valla elanik. Haridusstipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele

  • isiklik avaldus koos stipendiumi taotlemise põhjendusega. Alla 18-aastast isikut esindab stipendiumi taotlemise ja saamisega seoses tema vanem või seaduslik esindaja,
  • õpingutulemuste väljatrükk,
  • juhendaja soovituskiri.

Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2021. Taotlused palume esitada vallavalitsuse e-posti aadressil vv@laanenigula.ee või postiga, aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond. Info: kaie.talving@laanenigula.ee, tel 5668 1667

Stipendiumi maksmise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/411042018024