« Tagasi

Enampakkumisteade Märjamaa alevis Jaama tn 1/3-4 korteriomandi võõrandamiseks

Enampakkumisteade Märjamaa alevis Jaama tn 1/3-4 korteriomandi võõrandamiseks

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Märjamaa alevis asuva Jaama tn 1/3-4 korteriomandi (registriosa nr 2902037, kogu korteriomandi pind 31,2 m²) alljärgnevatel tingimustel:

  1. vallavara alghind on 4000 eurot;
  2. kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;
  3. ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist ostjale.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;
2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;
3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;
4) dokumenti osavõtutasu tasumise kohta;
5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;
7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. aprill 2021 kell 15.00.  Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald. Täpsem info sotsiaaltöö spetsialist Heidy Koch, tel 5620 4344, e-post heidy.koch@laanenigula.ee.

Volikogu otsus