« Tagasi

Omaniku õigustatud nõudmisel elukoha andmed

Uue rahvastikuregistri seaduse  § 110 kohaselt kaotavad enne 2019. aastat ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV täpsus) elukoha aadressid 2019. aastast kehtivuse.

Rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vallas kohaliku omavalitsuse täpsusega (KOV) aadresse üle 100. Kuna elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris võib inimesele kaasa tuua ebameeldivaid tagajärgi, on väga oluline, et nad enne uue aasta saabumist oma rahvastikuregistri aadressandmed korrastaksid (võimalus kasutada mitmesuguseid omavalitsuse või riigi teenuseid - näiteks lasteaiakoht, elukohast sõltuvad toetused, juhiloa pikendamine jms). Kuigi kõige parem on, kui inimene esitab ise oma ruumi täpsusega elukoha andmed elukohateatega, on erandjuhtudel võimalikud ka muud lahendused.

Isik tahab küll esitada oma täpse elukoha andmeid, kuid puudub üürileping ja omanik ei anna nõusolekut. Mida teha?

Juhul kui inimesel ei ole võimalik omaniku nõusoleku ja üürilepingu puudumisel esitada oma täpset elukoha aadressi, saab tema elukoha andmed rahvastikuregistrisse kanda kohaliku omavalitsuse algatusel rahvastikuregistri seaduse § 43 alusel. Menetluse tulemusena on võimalik elukoha andmed kanda kas ruumi täpsusega aadressina või siis KOV täpsusega ning uuel aastal sellise menetlusega tekkinud elukoha andmed ei tühjeneks.

Siseministeerium tegi aprillis otseteavituse nende inimeste meiliaadressidele, keda ülalmainitud seadusemuudatus puudutab. Sügisel korratakse nende isikute teavitamist, kes ei ole pöördumisele reageerinud.

Elukohaandmeid saate uuendada, kui esitate elukohajärgsele vallavalitsusele või osavallale elukohateate

  • riigiportaalis eesti.ee;
  • digiallkirjastatuna e-posti teel;
  • omavalitsuses kohapeal;
  • postiga, lisades koopia isikut tõendava dokumendi leheküljest, millel on Teie isikuandmed.

Lääne-Nigula valla kontaktandmed leiate siit:

Noarootsi osavald 4724350, Kullamaa osavald 4724760, Martna osavald 4725041, Taebla vallamaja 4720300, Risti teeninduskeskus 4735050.