TEADE NÕVA, VARIKU JA RANNAKÜLA VEETARBIJATELE

TEADE NÕVA, VARIKU JA RANNAKÜLA VEETARBIJATELE

Seoses Nõva, Rannaküla ja Variku külade vee –ja kanalisatsiooniteenust osutava Nõva Kilk OÜ likvideerimisega on Lääne-Nigula Vallavolikogu määranud alates 01.01.2019 nimetatud piirkonna vee-ettevõtjaks Haapsalu Veevärk AS-i.

Haapsalu Veevärk plaanib teenuslepingute sõlmimisega alustada nii pea kui võimalik ning soovib eelnevalt tutvuda veemõõdusõlmede olukorraga ja vajadusel vahetada veearvestid.

Veevärk võtab klientidega ise ühendust, kuid palub võimalusel ühisveevärgi ja/või –kanalisatsiooniga liitunutel helistada klienditeeninduse üldnumbril tel 4735016 või kirjutada e-posti teel aadressile info@hvv.ee 

2018. aasta veenäidud tuleb veel edastada täpselt samadel alustel, mis varem.