« Tagasi

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 42 tunnistati kehtetuks Spithami külas / Spithamnis asuva Rebasemäe kinnistu detailplaneering seoses maaomaniku vastava sooviga. Detailplaneering oli kehtestatud Noarootsi Vallavolikogu 22.10.2007 otsusega nr 66.

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 43 tunnistati kehtetuks Nõmmemaa külas asuva Järveküla kinnistu detailplaneering seoses asjaoluga, et detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle 15 aasta ja detailplaneeringut pole asutud ellu viima. Detailplaneering oli kehtestatud Nõva Vallavolikogu 26.09.2002 otsusega nr 15.

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 44 tunnistati osaliselt kehtetuks Telise külas / Tällnäsis asuva Haraka kinnistu detailplaneering seoses maaomaniku vastava sooviga. Detailplaneering on kehtestatud Noarootsi Vallavolikogu 14.03.2008 otsusega nr 10.