2.06.20

 

PALIVERE LASTEAED PIIBELEHT     

Palivere Lasteaed tegutseb aastast 1979. Meie lasteaias töötab 3 rühma:  Sipelgad (sõimerühm) Kimalased (aiarühm) ja Lepatriinud (aiarühm).

Palivere Lasteaed asub looduslikult väga kaunis Palivere alevikus. Meid ümbritseb männimets, rikkalik ja mitmekesine taimestik, jõgi ning suusa- ja kelgumäed.  Lasteaial on oma arengukava ja õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast. Õpetatav on seotud kodukoha, ümbritseva looduse ja aastaaegade vaheldumisega. Õppe- ja kasvatustegevused viiakse läbi integreeritult, vahetu kogemuse ja isetegemise kaudu.

 

Lasteaed on avatud E–R kell 7.00–18.00

Aadress: Raba 2, Palivere, Lääne-Nigula vald, 90802           

Telefon: 472 4206

E-post: palivere.lasteaed@laanenigula.ee      

Direktor: Kerda Ledis, tel 521 3932

Palivere lasteaia hoolekogu

Palivere lasteaia põhimäärus

Palivere lasteaia arengukava 2018-2020

Palivere lasteaia kodukord

Palivere lasteaia FB

Lasteaia avalik dokumendiregister DELTA

 

MISSIOON

Palivere Lasteaed on perele heaks partneriks lapsele parima arengukeskkonna loomisel igapäevaeluga toimetulekuks ja kooliks ettevalmistamisel.

VISIOON

Palivere Lasteaias on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.

PÕHIVÄÄRTUSED

Head kombed -  ausus, austus vanemate ja teiste vastu, hea käitumine, lubadustest kinnipidamine, tänulikkus, viisakus

Hoolivus – abivalmidus, andestamine, armastus, headus, jagamine

Sallivus – empaatiavõime, erinevuste aktsepteerimine, kaastunne, vägivallatus

Tarkus – leidlikkus, tähelepanu, töökus, uudishimu, õppimine

Positiivsus – avatud hoiak lastesse, kaastöötajatesse, lapsevanematesse

Traditsioonid – Eesti rahvuskultuuri väärtustamine, isamaalisus, lasteaia traditsioonide hoidmine ja väärtustamine

 

TRADITSIOONID

AUGUST

Lasteaia sünnipäev

SEPTEMBER

Teadmistepäeva tähistamine, Tutvumispäev uutele lapsevanematele, Ühissõit Tallinna loomaaeda, Vanavanematepäev

OKTOOBER

Rahvusvaheline muusikapäev, Sügisene spordipäev, Karneval

NOVEMBER

Isadepäev, Mardipäev

DETSEMBER

Advendihommikud, Jõulumaa külastus, Jõulukohvik, Rühmade jõulupeod

JAANUAR

Kolmekuningapäeval kuuse ärasaatmine

VEEBRUAR

Sõbrapäev, Vastlatrall, Öölasteaed (koostöö Linnamäe Lasteaiaga), Eesti Vabariigi sünnipäev

MÄRTS

Emakeelepäev- luuletuse lugemise hommik, Tüdrukutenädal

APRILL

Südamenädal (koostöö Taebla Lasteaiaga), Rattapäev lapsevanematega, Munaralli

MAI

Rosinamängud (koostöö Martna, Risti, Linnamäe Lasteaedadega), Teeme Ära talgupäev, Kevadpidu, Emadepäev, Kooliminejate lõpureis, Lõpupidu

JUUNI

Lastekaitsepäev, Maakondlik tantsupidu

SEPTEMBER – MAI külastab lasteaeda iga kuu üks teatrietendus.

 

HUVIRINGID

Teisipäeviti kell 10 toimub Erahuvikool Kratila treeneri juhendamisel spordi- ja jalgpalliring

Kolmapäeviti kell 16.30 Minu Tantsukooli treeneri juhendamisel tantsuring

PROGRAMMIDES OSALEMINE

Lasteaias on kasutusel metoodika „Kiusamisest vabaks!" See on kiusamisennetav programm, mida kasutatakse lasteaedades ja koolides sotsiaalsete oskuste õpetamiseks. 

Lasteaed kasutab võimalust rikastada laste toitu lastele jagatava tasuta koolipiima ja koolipuuviljaga. Toetusi vahendab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

   

 

2019/2020 õppeaasta eesmärgid:

1) Õppe- ja kasvatustegevuste rikastamine olemasolevate ja uute robootikaseadmete abil ning digiõppe tegevuskava 2019-2020 täitmine.

2) Laste arendamisel lähtutakse kokkulepitud ühtsetest väärtustest.

3) Samm-sammult õppeprogrammi kasutusele võtmine kõigis rühmades, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut. 

4) Liikluskasvatuse lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse.

5) Uue õuesõppeklassi sihipärane kasutamine, mille abil kavandada loovaid ning arendavaid tegevusi värskes õhus.

6)  IAK koostamine kõigile erituge vajavatele lastele koostöös eripedagoogi ja psühholoogiga ning selle rakendamine.

 

Meediakajastus