12.06.20

 

Järgmine Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 18. juunil 2020 kell 15.00 Taebla uues koolimajas.

 

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula valla 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande heakskiitmine

Otsuse eelnõu 20-15

pearaamatupidaja Enely Tamm

 

revisjonikomisjon 11.06.2020

KOFS § 29 lg 10 (aruanne arvamusega majandusaasta aruande kohta ja ülevaade komisjoni tööst

arendus- ja eelarvekomisjon  10.06.2020

2

Lääne-Nigula valla raamatukogude põhimääruste muutmine ja kinnitamine

- Lääne-Nigula valla raamatukogude põhimääruste muutmine

Määruse eelnõu 20-308

- Kullamaa Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Määruse eelnõu 20-12

- Liivi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine

Määruse eelnõu 20-13

kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

kultuuri- ja spordikomisjon  10.06.2020

3

Umbaia detailplaneeringuala kruntide müük enampakkumisel

Otsuse eelnõu 20-14

vallavanem Mikk Lõhmus, Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

majandus- ja planeerimiskomisjon 11.06.2020

arendus- ja eelarvekomisjon 10.06.2020

4

Riigile kuuluvate kinnistute omandamine

Otsuse eelnõu 20-16

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon 11.06.2020

arendus- ja eelarvekomisjon 10.06.2020

5

Putkaste tee 1 ja Kirna tee 7 kortermajade lammutamine, lammutustoetuse taotluste esitamine ning lammutamise omaosaluse garanteerimine

Otsuse eelnõu 20-326

Martna osavallavanem Janno Randmaa

arendus- ja eelarvekomisjon 10.06.2020

majandus- ja planeerimiskomisjon 11.06.2020

 

6

Kalmula kinnistu müügi alghinna langetamine

Otsuse eelnõu 20-325

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon 11.06.2020

 

7

Kinnisasjale nr 1136032 reaalservituudi seadmine kinnisasjade nr 1810832 ja nr 1879932 kasuks

Otsuse eelnõu 20-279

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

11.06.2020

8

Lääne-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia muutmise algatamine.

Protokolliline otsus (Memo lisatud)

vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon 10.06.2020

majandus- ja planeerimiskomisjon 11.06.2020

9

Nõva kooli ümberkorraldamine

Otsuse eelnõu 1-4/20-1

vallavanem Mikk Lõhmus, haridusnõunik Kaie Talving

hariduskomisjon

12.03.2020

 

10

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

11

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

 

Lugupidamisega

 

Neeme Suur

volikogu esimees

 

Materjalid Deltas

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4011034/1