14.02.20

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 20. veebruar 2020 algusega kell 15.00 Martna kaarhallis.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula valla aukodanike nimetamine

kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

kultuuri- ja spordikomisjon

2

Tajaali kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Vallavara tasuta võõrandamine Eesti Vabariigile" (Külakurvi kü jagamine-17 Keila-Haapsalu tee kü Seljakülas, 388 m²)

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

4

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.04.2018 määruse nr 23 „Pädevuse delegeerimine" muutmine

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavalitsuse uue liikme kinnitamine

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

6

Matsalu piirkonna turismiarengukava tutvustamine

Terra Maritima MTÜ juhatuse liige Nele Sõber

 

7

Külaelukomisjoni ja sotsiaalkomisjoni 2019.a tööaruanded

külaelukomisjoni esimees Arvo Ninn

sotsiaalkomisjoni esimees Guido Ulejev

 

8

Vallavanema info sh reservfondi kasutamise aruanne 2019 IV kvartal

vallavanem Mikk Lõhmus

 

9

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal


Neeme Suur
volikogu esimees