11.09.20

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 17. septembril 2020 kell 15.00 Nõva koolimajas.

 

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula Vallavolikogu 25.01.2018 määruse nr 1 „Lääne-Nigula valla heakorra eeskiri" muutmine

Määruse eelnõu 20-491

vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon

14.09.2020

2

Määruste kehtetuks tunnistamine

Määruse eelnõu 20-500

vallasekretär Kersti Lipu

 

3

Arendus- ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine

Otsuse eelnõu 20-22

arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott

 

4

Vastuskiri Seljaküla piirkonna elanike pöördumisele (198 allkirjaga)

Pöördumine dokumendiregistris 7-1/20-68-1

volikogu esimees Neeme Suur

 

5

Perspektiivsete investeeringuprojektide ülevaade

vallavanem Mikk Lõhmus

 

6

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

7

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal

Neeme Suur

volikogu esimees