15.11.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 21. novembril 2019 algusega kell 15.00  Linnamäel LASi majas

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1.

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

2.

Lääne-Nigula valla rahvastikutaaste tegevuskava, II lugemine

volikogu esimees Neeme Suur

arendus- ja eelarvekomisjon

3.

Lääne-Nigula valla koolieelsetes  munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine, II lugemine

vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

4.

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise tingimused ja kord, II lugemine

vallavanem Mikk Lõhmus

külaelukomisjon

 

5.

2020. a maamaksumäärade kehtestamine

ehitus- ja planee-rimisosak. juhataja Heikki Salm

arendus- ja eelarvekomisjon

6.

Kooli tee 4 korteri 9 müük enampakkumisel

Martna osavallavanem Janno Randmaa

majandus- ja planeerimiskomisjon

7.

Liivi  küla Toomepuu korteri nr 15 otsustuskorras müük üürnikule

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks

majandus- ja planeerimiskomisjon

8.

Alvari katastriüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

9.

Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

10.

Arendus- ja eelarvekomisjoni koosseisu muutmine

arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott

 

11

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valmine, komisjoni koosseisu kinnitamine

volikogu esimees Neeme Suur

 

12.

Istungil algatatud küsimused, info

- volikogu kirjavahetusest (Neeme Suur)

   

 

materjalid


Neeme Suur

volikogu esimees