14.11.20

 

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 19. novembril 2020 kell 15.00 Taebla vallamajas suures saalis.

P ä e v a k o r r a s :

Istungi läbiviimisel järgime koroonaviiruse leviku ennetamise meetmeid. Paikneme saalis hajutatult ja kanname maske. Juhul kui maski kandmine on kellelegi volikogu liikmetest vastunäidustatud, siis palutakse tal erilise hoolega kinni pidada hajutatuse nõudest. https://www.kriis.ee/et            

 

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Pöördumise üleandmine volikogule kogukondade poolt.

 

Piirsalu Küla Seltsi juhatuse liige Lea Lai

 

2.

Lääne-Nigula valla 2020. aasta lisaeelarve

I lugemine

Määruse eelnõu 20-584

 

vallavanem Mikk Lõhmus,

finantsjuht Agle Romulus

arendus- ja eelarvekomisjon

3.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2021-2024

eelnõu II lugemine

Määruse eelnõu 20-568

 

vallavanem Mikk Lõhmus,

finantsjuht Agle Romulus

arendus- ja eelarvekomisjon

4

Maamaksumäärade kehtestamine 2021.aastaks

Määruse eelnõu 20-621

 

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

arendus- ja eelarvekomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavolikogu määruste muutmine

(erinevates kordades taotluste esitamise sõnastuse korrigeerimine, e-vormid)

Määruse  eelnõu 20-617

 

vallavanem Mikk Lõhmus

 

6

Reaalservituudi seadmine kinnisasja nr 1237532 kasuks (juurdepääsutee Soolu külas)

Otsuse eelnõu 20-624

 

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Loa andmine kinnisasja üleandmiseks juriidilisele isikule (Aartraa Innovation OÜ, kinnistu Soo-otsa külas)

Otsuse eelnõu 20-629

 

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Nõva sadama ehitiste lammutamine, lammutustoetuse taotluse esitamine ning lammutamise omaosaluse garanteerimine

Otsuse eelnõu 20-626

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras (Nõva kabel)

Otsuse eelnõu 20-627

 

vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Lääne-Nigula valla 2020. aasta lisaeelarve

II lugemine

Määruse eelnõu 20-584

 

vallavanem Mikk Lõhmus,

finantsjuht Agle Romulus

arendus- ja eelarvekomisjon

11

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

12

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal

Neeme Suur

volikogu esimees