Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 15. oktoobril  2018 algusega kell 15.00 Risti kultuurikeskuses (koolimajas) II korruse saalis.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

2

Lääne-Nigula valla arengukava 2018-2026 II lugemine, vastuvõtmine

Määruse eelnõu 18-53

Vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja eelarvekomisjon

 

3

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia 2019-2022 II lugemine, vastuvõtmine

Määruse eelnõu 18-608

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

arendus- ja eelarvekomisjon

4

Lääne-Nigula valla 2018.a esimene lisaeelarve, I lugemine

Määruse eelnõu 18-607

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

arendus- ja eelarvekomisjon

5

Sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja kord

Määruse eelnõu 18-627

Sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Mariel Kõrgemägi

sotsiaalkomisjon

6

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Linnamäe külas asuv Sepipaja kinnistu)

Otsuse eelnõu 18-612

Vallavanem Mikk Lõhmus

majandus- ja planeerimiskomisjon

arendus- ja eelarvekomisjon

7

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Nõva külas asuv Nõva katlamaja kinnistu)

Otsuse eelnõu 18-613

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

majandus- ja planeerimiskomisjon

arendus- ja eelarvekomisjon

8

Umbaia kinnistu omandamine, Österby külas, riigimaantee ääres

Otsuse eelnõu 18-614

Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo

majandus- ja planeerimiskomisjon

arendus- ja eelarvekomisjon

9

Loa andmine rahalise kohustuse võtmiseks (4 sõiduauto rent)

Otsuse eelnõu 18-638

Abivallavanem Taivo Kaus

majandus- ja planeerimiskomisjon

arendus- ja eelarvekomisjon

10

Majanduskomisjoni koosseisu muutmine (Allan Kelderi loobumisavaldus)

Otsuse eelnõu 18-68

Volikogu esimees Neeme Suur

 

11

Istungil algatatud küsimused jms

- Info. Rahvakohtunikukandidaatide valimine, tähtaeg 1. veebruar 2019

 

 

 

Lisamaterjali vaata siit:

Neeme Suur

volikogu esimees