11.01.20

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 16. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Palivere Põhikoolis.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula valla 2020. aasta eelarve

vastuvõtmine. II lugemine, vastuvõtmine

eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna, vallavanem Mikk Lõhmus

arendus- ja

eelarvekomisjon

 

2

Lääne-Nigula Vallavolikogu 16.05.2019 määruse nr 15 "Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus" muutmine

haridusnõunik Kaie Talving

hariduskomisjon

3

Noortevolikogu valimistulemuste kinnitamine ja noortevolikogu koosseisu kinnitamata jätmine

haridusnõunik Kaie Talving

hariduskomisjon

10.01

4

Lääne-Nigula valla huvitegevuse kava

haridusnõunik Kaie Talving

hariduskomisjon

10.01

5

Kullamaa Lasteaia  18.04.2011 määruse nr 14 „Kullamaa Lasteaia Põhimäärus" kehtetuks tunnistamine.

haridusnõunik Kaie Talving

 

6

Lääne-Nigula valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ülevaade (info)

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

majandus- ja planeerimiskomisjon

7

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Risti Rahvamaja)

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm.

majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Nõva korter Mõisa 8)

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine ning komisjoni koosseisu kinnitamine

volikogu esimees Neeme Suur

 

10

Arendus- ja eelarvekomisjoni 2019.a tööaruanne

arendus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Ott

 

11

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

12

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal


Neeme Suur
volikogu esimees