11.10.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 17. oktoobril 2019 algusega kell 15.00  Kullamaal, Goldenbecki majas.

Materjalid dokumendiregistris  http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/3739654/1     

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavalitsuse info

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

2.

Lääne-Nigula valla 2019. aasta lisaeelarve

I lugemine

Määruse eelnõu 1-4/19-568

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Arendus- ja eelarvekomisjon

3.

Lääne-Nigula valla arengukava muutmine

II lugemine

Määruse eelnõu 1-4/19-442

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

4.

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2020-2023

eelnõu II lugemine

Määruse eelnõu 1-4/19-33

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Arendus- ja eelarvekomisjon

5.

Lääne-Nigula valla rahvastikutaaste tegevuskava

Määruse eelnõu 19-37

Volikogu esimees Neeme Suur

Arendus- ja eelarvekomisjon

6.

Lääne-Nigula valla koolieelsetes  munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja selle tasumine

Määruse eelnõu 1-4/19-35

Vallavanem Mikk Lõhmus

Arendus- ja eelarvekomisjon

7.

Lääne-Nigula valla kogukondliku ühistegevuse ja mittetulundustegevuse toetamise tingimused ja kord

Määruse eelnõu 1-4/19-36

Vallavanem Mikk Lõhmus

Juhtivkomisjon:

Külaelukomisjon

 

Kultuuri- ja spordikomisjon

8.

Lääne-Nigula valla sporditegevuse toetamise kord

II lugemine, vastuvõtmine

Määruse eelnõu 1-4/19-326

Vallavanem Mikk Lõhmus

Kultuuri- ja spordikomisjon

9.

Määruste kehtetuks tunnistamine (ühinemiseelsed jäätmevedajate registrite määrused)

Määruse eelnõu 1-4/19-557

Vallasekretär Kersti Lipu

 

10.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Otsuse eelnõu 1-4/ 19-520

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Juhtivkomisjon: Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

Külaelukomisjon

11.

Arvamuse andmine Lakenõmme liivakarjääri maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse eelnõu kohta

Otsuse eelnõu 1-4/19-553

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

 

12.

Kalmula kinnistu müük enampakkumisel

(Piirsalu küla)

Otsuse eelnõu 1-4/19-574

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

13.

Kesk-Rahnu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Otsuse eelnõu 1-4/19-564

Planeeringudokumendid http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/3717910

Ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Heikki Salm

Majandus- ja planeerimiskomisjon

 

14.

Keskküla tee 4 korteri 4 müük enampakkumisel

(Kasari küla)

Otsuse eelnõu 1-4/19-569

Martna osavallavanem Janno Randmaa

Majandus- ja planeerimiskomisjon

15.

Lääne-Nigula valla 2019. aasta lisaeelarve

II lugemine

Määruse eelnõu 1-4/19-568

Arengu- ja eelarvekomisjoni konsensuslik ettepanek:  viia eelnõu kaks lugemist läbi ühel istungil.

Eelarve- ja raamatupidamise osakonna juhataja Piret Zahkna

Arendus- ja eelarvekomisjon

16.

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

 


Neeme Suur

volikogu esimees