10.05.19

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 16.mail 2019 algusega kell 15.00 Martna osavallas Rõude külamajas

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Vallavanema info

Mikk Lõhmus

 

2

Läänemaa arendusstrateegia tegevuskava kinnitamine.

Otsuse eelnõu 19-19

SA Läänemaa arendusjuht Tanel Tiisler

Arendus- ja eelarvekomisjon

3

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus

II lugemine

Määruse eelnõu 19-152

Haridusnõunik Kaie Talving

 

Hariduskomisjon

 

4

Lääne-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (ettepanek I lugemine)

Määruse eelnõu 19-310

Teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Toetuse eraldamine SA Eest Teatri Festivali projekti Saueaugu Teatritalu arendamiseks

Otsuse eelnõu 1-4/19-17

Vallavanem Mikk Lõhmus

 

Juhtivkomisjon: Kultuuri- ja spordikomisjon

+ Arendus- ja eelarvekomisjon

6

Nõva sadamaga seotud kinnistute omandamine

Otsuse eelnõu 19-309

Vallavanem Mikk Lõhmus

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

Juhtivkomisjon: Majandus- ja planeerimiskomisjon

+Arendus- ja eelarvekomisjon

+Revisjonikomisjon

7

Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Variku,  Käo kinnistu)

Otsuse eelnõu  19-248

Nõva osavallavanem Aivi Heinleht

Majandus- ja planeerimiskomisjon

8

Siimu tee 8 korteri 14 müük enampakkumisel

Otsuse eelnõu 19-274

Martna osavallavanem Janno Randmaa

Majandus- ja planeerimiskomisjon

9

Martna Vallavolikogu 25.09.2012 otsuse 94 „Martna valla kohalike teede nimekiri" muutmine

Otsuse eelnõu 19-277

Martna osavallavanem Janno Randmaa

 

Majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Külaelukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine, koosseisu kinnitamine

(salajane hääletus)

Otsuse eelnõu 19-18

Volikogu esimees Neeme Suur

 

11

Komisjoni esimeeste eelmise kalendriaasta tööaruanded

Hariduskomisjon, külalelukomisjon

 

12

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjalid

Neeme Suur
volikogu esimees