10.09.21

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 16. septembril 2021 kell 15.00 Oru kultuurisaalis, Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald.

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt         

Ettekandja   

Komisjon                 

1

Lääne-Nigula valla eelarvestrateegia aastateks 2022-2025

I lugemine

Määruse eelnõu 21-480

vallavanem Janno Randmaa

juhtivkomisjon arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

2

Jaoskonnakomisjonide moodustamine Lääne-Nigula Vallavolikogu valimisteks

Otsuse eelnõu 21-18

vallasekretär Kersti Lipu

 

3  

Osavaldade moodustamine Lääne-Nigula valla territooriumil

3.1 Oru osavalla moodustamine

       Otsuse eelnõu 21-19

3.2 Risti osavalla moodustamine

      Otsuse eelnõu 21-20

3.3 Palivere osavalla moodustamine

      Otsuse eelnõu 21-21

3.4 Taebla Osavalla moodustamine

      Otsuse eelnõu 21-22

vallavanem Janno Randmaa

 

 

juhtivkomisjon arendus- ja eelarvekomisjon

majandus- ja planeerimiskomisjon

4  

Vallavalitsuse info

vallavanem Janno Randmaa

 

5    

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

Avalikustatavad eelnõud valla kodulehel

http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/toimik/4594909/1

Neeme Suur

volikogu esimees