12.02.21

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 18. veebruaril 2021 kell 15.00 Skype koosolekuna.

Koosolekul osalemiseks logige palun sisse lingil https://join.skype.com/ffACVTO2YmpA       

P ä e v a k o r r a s :

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

 

1

Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava kinnitamine (muutmine)

Otsuse eelnõu ja seletuskiri 21-75

SA Läänemaa juhatuse liige Anu Kikas

arendus- ja eelarvekomisjon

2

Läänemaa omavalitsuste ühise jäätmekava

koostamise algatamine

Otsuse eelnõu 21-87

SA Läänemaa juhatuse liige Anu Kikas

majandus- ja planeerimiskomisjon

3

Vallavara tasuta kasutusse andmine otsustuskorras" (Liivi kool-seltsimaja)

Otsuse eelnõu 21-81

Kullamaa osavallavanem Katrin Viks

majandus- ja planeerimiskomisjon

4

Arvamuse andmine Jaakna II liivakarjääri keskkonnaloa nr L.MK/319163 pikendamise taotluse ja otsuse eelnõu kohta (vaidemenetlus)

Otsuse eelnõu koos seletuskirjaga  21-71

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

5

 

Lakenõmme III liivakarjääri keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine

Otsuse eelnõu 21-70

ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja

Heikki Salm

majandus- ja planeerimiskomisjon

6

 

Lääne-Nigula valla aukodanike nimetamine

Otsuse eelnõu koos seletuskirjaga 21-45

kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

kultuuri- ja spordikomisjon

7

Ülevaade majandus- ja planeerimiskomisjoni  tööst 2020 aastal

majandus- ja planeerimiskomisjoni esimees Einar Pärnpuu

 

8

Ülevaade hariduskomisjoni tööst 2020 aastal

 

hariduskomisjoni esimees Oliver Tammemägi

 

9

Vallavanema info

vallavanem Mikk Lõhmus

 

10

Istungil algatatud küsimused, info

 

 

 

materjal

 

Neeme Suur

volikogu esimees