14.01.22

Lääne-Nigula Vallavolikogu istung toimub 20. jaanuaril 2022 kell 15.00 Oru kultuurisaalis, Hansuküla tee 2, Linnamäe küla, Lääne-Nigula vald

materjalid                                                      

P ä e v a k o r r a s :                                                          

 

Päevakorrapunkt

Ettekandja

Komisjon

1

Lääne-Nigula Vallavolikogu 23.01.2019 määruse nr 5 „Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine" muutmine

Määruse eelnõu 22-9

SA Läänemaa juhataja Irene Väli

arendus- ja eelarvekomisjon

 

2

Lääne maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019-2022 kinnitamine

Otsuse eelnõu 22-11

SA Läänemaa juhataja Irene Väli

arendus- ja eelarvekomisjon

 

3

Riigimetsa terviktutvustus Lääne-Nigula valla territooriumil

22-6

RMK Läänemaa metskonna metsaülem Jürgen Kusmin

majandus- ja planeerimiskomisjon

4

Läänemaa omavalitsuste ühine jäätmekava 2022-2026

Määruse eelnõu 22-10

teede- ja kommunaalnõunik Olev Peetris

arendus- ja eelarvekomisjon

 

majandus- ja planeerimiskomisjon

5

Lääne-Nigula Vallavalitsuse liikmete arvu ja palgaliste valitsuse liikmete ametisse nimetamine

Otsuse eelnõu 22-58

volikogu esimees Mikk Lõhmus

 

6

Lääne-Nigula vallavanemale töötasu ja hüvitiste määramine

Otsuse eelnõu 22-2

volikogu esimees Mikk Lõhmus

 

7

Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajate ja nende asendajate nimetamine üldkoosolekule ja volikokku

Otsuse eelnõu 22-3

volikogu esimees Mikk Lõhmus

 

8

Lääne-Nigula valla aukodanike nimetamine

Otsuse eelnõu 22-7

kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

kultuuri- ja spordikomisjon

9

Vallavara kasutusse andmine otsustuskorras

Otsuse eelnõu 22-8

kultuuri- ja spordinõunik Varje Paaliste

majandus- ja planeerimiskomisjon

10

Istungil algatatud küsimused, info.

 

 

 

Mikk Lõhmus

volikogu esimees