« Tagasi

Sporditegevuse toetuste taotlemine

SPORDITEGEVUSE TOETUSTE TAOTLEMINE

 

Spordiürituste korraldamise  toetus

Toetuse eesmärgiks on arendada ja mitmekesistada spordialast ja liikumisharrastuslikku tegevust vallas, luua võimalused valla meistri- ja karikavõistluste läbiviimiseks jms.

Toetust antakse vallas toimuvate spordiürituste ja võistluste korraldamise kulude katteks.

Toetust võib taotleda seltsing, mittetulundusühing, spordiklubi, maakondlik spordiliit ja spordialaliit kui taotleja põhikirjaline või seltsingulepingus sätestatud tegevusalaks on spordi arendamine.

Abikõlbulikud on spordiürituse korraldamiseks põhjendatud kulud.

Taotlusi saab esitada valla kodulehel oleval e-vormil või vormikohastel taotlustel digitaalselt allkirjastatuna  Lääne-Nigula vallavalitsuse e-posti aadressile vv@laanenigula.ee ajavahemikus 25. augustist kuni 25. septembrini 2022.a.

Info ja taotluste vormid on valla kodulehel: https://www.laanenigula.ee/toetused

 

Spordiklubide tegevustoetus 2023 aastaks

Spordiklubide  tegevustoetust saavad taotleda need spordiklubid, kelle tegevuskohaks spordiregistris on Lääne- Nigula vald.

Toetuse suurus arvestatakse spordiklubis tegutsevate treeningrühmade arvu, juhendajate, treenerite kvalifikatsiooni ja treeningrühmade vanuselise koosseisu järgi. Laste ja noorte treeninggrupid ning kutsekvalifikatsiooniga treeneriga treeninggrupid saavad suurema toetuse. Tegevustoetus on mõeldud treeningtegevuse korraldamiseks, spordiinventari soetamiseks, projektide omafinantseeringuks ja muudeks sporditegevuse läbiviimiseks vajalikeks kulutusteks. 

Lisaks toetuse taotlusele tuleb esitada ka treeningrühmas osalejate nimekiri.

Spordivaldkonna toetuste taotlemiseks tutvu eelnevalt sporditegevuse korraga.

Toetuste taotluste esitamise tähtaeg on 01.10.2022. Taotlused esitada valla kodulehel e-vormil või vormikohastel taotlustel digitaalselt allkirjastatuna  Lääne-Nigula vallavalitsuse e-posti aadressile vv@laanenigula.ee .

Info ja taotluste vormid on valla kodulehel: https://www.laanenigula.ee/toetused

 

Teavet sporditegevuste rahastamise kohta jagab Varje Paaliste, kultuuri- ja spordinõunik, tel 56469191; varje.paaliste@laanenigula.ee