« Tagasi

Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 20.10.2022 otsusega nr 1-3/22-41 tunnistati kehtetuks Risti Vallavolikogu 20.01.2010. a otsus nr 1 „Raadiku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine".

Detailplaneering tunnistati kehtetuks maaomanike esitanud ühisavalduse alusel sooviga muuta Pae ja Raadiku katastriüksuste piiri kruntide parema kasutamise otstarbel.

Otsuse materjalid on leitavad http://delta.andmevara.ee/laane-nigula_vald/dokument/5560107