« Tagasi

Massipiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Seoses teede lagunemisega kevadperioodil kehtestas Lääne-Nigula Vallavalitsus alates 14. märtsist 2022, valla haldusterritooriumil avalikult kasutatavatel kohalikel teedel sõidukitele registrimassiga üle 8 tonni liikluspiirangu.

Erakorraliseks registrimassi ületamiseks tuleb taotleda vallavalitsuse luba.

Raskemate mootorsõidukite hädavajalikul liiklemisel peab sõiduki omanik (kasutaja) tagama teel tekkinud kahjustuste parandamise või hüvitama tekkinud kahjude parandamisega seotud kulud.

Piirang kehtib muutva korralduse vastuvõtmiseni.