« Tagasi

Lääne Teed OÜ keskkonnaloa taotluse teade

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Lääne Teed OÜ (registrikood 10879306, aadress Lääne maakond, Haapsalu linn, Uuemõisa alevik, Tallinna mnt 70) 25.07.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse. Ettevõte taotleb tähtajatut keskkonnaluba jäätmete taaskasutamiseks, käitluskoht asub aadressil Laoplatsi, Saunja küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond (katastritunnus 55201:001:1890). Ettevõte plaanib käitluskohas asuval koguda, ladustada, sortida ja purustada jäätmeid, mis tekivad ettevõtte enda tegevuse käigus teede ehitusel, hooldusel ja lammutusel. Jäätmete töötlemine ja ladustamine toimub välitingimustes. Aastas plaanitakse käidelda ja üheaegselt käitluskohas ladustada kuni 430 tonni jäätmeid. 
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-118814.