« Tagasi

Lääne-Nigula võtab kasutusele ARNO

ARNO e-keskkond on haridusteenuste haldamise süsteem, mille kaudu saavad lapsevanemad esitada lasteaia koha taotlusi. 

Taotlusi saab edaspidi esitada aadressil https://piksel.ee/arno/laanenigula, mille kasutajaks saab iga lapsevanem ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingiga registreerida. Kõik isikuandmed on kaitstud, igale lapsevanemale kuvatakse vaid tema lapse info. Laps lisatakse lasteaiakoha järjekorda lapsevanema taotluse alusel ja avalduse esitamise ajalises järjestuses. Lapsevanem saab ARNOs vajadusel taotlust ja kontaktandmeid jooksvalt muuta. Kõik lapsevanemad, kes on avalduse lasteaeda juba esitanud, seda uuesti tegema ei pea.

Lapsevanem saab ARNOsse sisestatud e-maili aadressi kaudu teavituse koha saamise kohta.

Lasteaiast lahkumise avaldused esitatakse samuti ARNO kaudu.

Küsimuste tekkimisel on abiks lasteaia direktorid ja valla haridusspetsialist Piia Palge-Lepik, tel 53413660, piia.palge-lepik@laanenigula.ee