« Tagasi

Kodukant Läänemaa korraldab esmakordselt AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursi

PRESSITEADE
Kodukant Läänemaa korraldab esmakordselt AASTA KÜLALIIGUTAJA konkursi
12.09.2022

 

Kodukant Läänemaa kuulutab taas välja Läänemaa Aasta Küla konkursi, et avaldada avalikku tunnustust Läänemaa küladele tulemusliku tegutsemise eest ning tuua esile maa- ja külaelu olulisust. Läänemaa Aasta Küla konkurss toimub üle aasta, Eesti külade Maapäevale eelneval aastal. Esmakordselt annab Kodukant Läänemaa välja ka Läänemaa Aasta Külaliigutaja tiitli, et esile tuua aktiivsete eestvedajate rolli külaelu edendamisel ja maaelu hoidmisel. Läänemaa Aasta Külaliigutaja konkurss hakkab toimuma samaaegselt Läänemaa Aasta Küla konkursiga.

"Nõndanimetatud külaaktivistide roll ühe küla või piirkonna ellujäämises ja arengus on ülioluline. Selleks, et maapiirkonnas elu edeneks ja inimeste silmad säraksid, on vaja vedurit, kes näeb kaugemale oma koduväravast. Inimest, kelle käed, süda ning teod on avatud ka naabritele, kogukonnale laiemalt," tutvustas Kodukant Läänemaa juhatuse esimees Merle Mäesalu Läänemaa Aasta Külaliigutaja konkurssi. "Kodukant Läänemaa näeb oma tööd tehes, kui palju on Läänemaal selliseid silmapaistvaid inimesi ning soovime neid selle tänuväärse töö eest pidulikult tänada!" lisas Mäesalu.

Läänemaa Aasta Küla aunimetus antakse ühele külale/külade piirkonnale või alevikule, mis paikneb Lääne maakonnas ning mis on saavutanud nähtavaid tulemusi külaelu arendamisel. 2020. aastal pälvis Läänemaa Aasta Küla aunimetuse Lääne-Nigulas asuv Soolu küla.
Aasta Külaliigutaja tiitel omistatakse Läänemaa maapiirkonnas tegutsevale kogukonna eestvedajale, kes on märkimisväärselt panustanud oma kodukoha ja/või piirkonna arengusse ning kogukonna hoidmisse, on aktiivne oma kodukandi külaelu korraldamises ja on eeskujuks teistele.

Mõlemale konkursile saavad kandidaate esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud, sh. kohalikud omavalitsused.

Läänemaa Aasta Küla ja Aasta Külaliigutaja konkursi kandidaate hindab 7-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kõikide Läänemaa omavalitsuste esindajad, SA Läänemaa esindaja ning kolm inimest Kodukant Läänemaa tegevmeeskonnast ja juhatusest.

Kandidaate saab esitada kuni 16. oktoobrini 2022. Ettepanekuks täidetakse konkursile kandideerimise ankeet ning saadetakse e-postiga aadressile: laaneliider@kklm.ee

 

Pressiteate koostas:

Maarja Pikkmets

LEADER projektijuht

MTÜ Kodukant Läänemaa

www.kklm.ee

+372 56 907 685