« Tagasi

Keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmine ja eelnõu edastamine

Taotluse kohaselt soovitakse taastada siirdekalade rändeteed Saunja lahe (VEE3317050) ja Saaremõisa lahe (VEE2038350) vahelisel alal rajades selleks 2250 pikkuse ja 8 m laiuse rändenõva. Rändenõva rajamisel süvendatakse veekogupõhja Saunja lahes (VEE3317050) ja Saaremõisa lahes (VEE2038350) 100 m³. Roostikusse rajatav rändenõva on ca 1,5 ha. Tööde ala piirneb Lahe kinnistuga (katastrinumber 44101:001:1162, Saunja küla, Lääne-Nigula vald) ja Silma looduskaitseala 18 kinnistuga (katastrinumber 55201:001:0972, Saunja küla, Lääne- Nigula vald). Keskkonnaluba taotletakse üheks aastaks.

Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/), menetluse nr M-116520, dokumendi nr T-KL/1008649-3 all.

Keskkonnaloa taotluse ja keskkonnaloa eelnõude kohta ettepanekud või vastuväited palume esitada kirjalikult aadressile info@keskkonnaamet.ee hiljemalt kahe nädala jooksul teate laekumisest. Avalduses palume viidata KOTKAS menetluse numbrile M- 116520.

Dokumendiga on võimalik tutvuda siin