« Tagasi

Taebla osavallakogu sai omale juhid ja toetas osavallavanema kandidaati

Esmaspäeval, 10. jaanuaril kogunes esimesele istungile Taebla osavallakogu.

Osavallakogu esimeheks valiti ühehäälselt Jaanus Mägi ning aseesimeheks Arvo Ninn. Vallavanem Aivar Riisalu esitles osavallakogule osavallavanema kandidaati Jüri Bachmani, kes pärast arutelu pälvis osavallakogu ühehäälse toetuse.

Lisaks vaatas osavallakogu läbi valla 2022. aasta eelarve projekti ning arutas jooksvaid töökorralduslikke küsimusi. Ühehäälselt otsustati teha vallavalitsusele ettepanek lisada 2022. eelarvesse raha Vana-Taebla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni I etapi väljaehitamiseks koostöös AS-iga Haapsalu Veevärk.

Järgmisena kogunevad  12. jaanuaril Martna ja Palivere osavallakogud ning 13. jaanuaril Noarootsi osavallakogu.