« Tagasi

Ehitustööd riigiteedel

Teavitame, et alates 19.07.21 teostatakse ehitustöid riigiteel nr 16134 Oru-Soolu-Jalukse km 2,6-6,6 ja riigiteel nr 16125 Hara-Kudani km 0,0-4,047 ja 16126 Hara tee km 0,0-1,415.

Sellega seoses toimuvad liikluskorralduslikud muudatused perioodil 19.07.2021 kuni 17.09.2021.

Eelpool mainitud teega piirnevatele kinnistutele võimaldatakse ligipääs kogu ehitusperioodi jooksul. Ehitusega kaasneb paratamatult müra ja tolm, mille tekkimist proovib tööde teostaja minimaliseerida.

Palume mõistvat suhtumist ning küsimuste korral pöörduda allpool toodud kontaktide poole.

Kerot Kull

kerot@lteed.ee   +372 57501199  
Lääne Teed OÜ