« Tagasi

Argonfeld OÜ keskkonnaloa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud Osaühing Argonfeld (registrikood 10878100, aadress Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Aavere küla, Mängu, 46003) 07.10.2022 esitatud keskkonnaloa taotluse.
 
Keskkonnaluba taotletakse tähtajatult Liivi jõe (Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi EELIS) kood VEE1116600) paisutamiseks Koluvere paisul (EELIS kood PAIS014290) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Koluvere külas Auguste kinnistul (registriosa nr 1952332, katastritunnus 34202:001:0211).
 
Keskkonnaloa taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS (https://kotkas.envir.ee/): menetluse nr M-121753, dokument nr T-KL/1014637.