« Tagasi

Algab Matsalu rahvuspargi kaitse eeskirja eelnõud tutvustav avalik valjapanek

12. novembrist 2020 algab Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõud tutvustav avalik väljapanek, mis kestab kuni 8. veebruar 2021. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta palutakse esitada nimetatud perioodil ehk hiljemalt 8. veebruariks kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Roheline 64, Pärnu). Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ja kutsub osalema kaitse-eeskirja moodustamise menetluses.

Peale avaliku väljapaneku perioodi analüüsitakse laekunud ettepanekuid ja vastatakse kõikidele ettepanekutele kirjalikult. Määruse eelnõu avalik arutelu toimub 22. märts 2021 kell 15 Lihula Kultuurimajas. Avalikul arutelul tutvustatakse laekunud ettepanekuid ja ettepanekute põhjal tehtud muudatusi.

Kaitse-eeskirja, seletuskirja ja kaardimaterjaliga on võimalik tutvuda Keskkonnaameti kodulehel ja paberkandjal avaliku väljapaneku perioodil Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu), Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond), Lääneranna vallavalitsuses (Jaama 1, Lihula linn), Martna osavallavalitsuses (Vallamaja, Martna küla) ja Haapsalu linnavalitsuses (Posti 34, Haapsalu).

Eelnõu tutvustamiseks on kavas järgmised kohtumised:

  • Infopäevad planeeritud muudatuste tutvustamiseks:
    • 17.12.2020 kl 15 Haapsalu Kutsehariduskeskuse aulas
    • 18.12.2020 kl 15 Lihula Kultuurimaja suures saalis
  • Vastuvõtupäevad maaomanikele:
    • 11.-15.01.2021 Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu). Registreerumine siin
    • 18.-22.01.2021 Penijõe mõisas (Penijõe, Pärnu maakond). Registreerumine siin

NB! Vastuvõtupäevadele oodatakse ainult eelnevalt registreeritud huvilisi! Need on individuaalsed ja mõeldud maaomanikele, kes soovivad arutada enda kinnistusse puutuvat. Registreerimisvormi lisada kindlasti osaleja lahtrisse NIMI, KONTAKT ja kinnistu KATASTRINUMBER. Neid andmeid näeb ainult vastuvõtu korraldaja. Teie kontaktandmed on olulised, et teada anda võimalikest muudatustest seoses olukorraga riigis. Kui Teil ei ole võimalik registreeruda interneti vahendusel, saab seda teha ka telefoni teel (Kätlin Kurg, tel 5750 2105). Muudel juhtudel tuleb kohtumised eelnevalt kokku leppida kaitse planeerimise spetsialistiga: Kätlin Kurg (e-post katlin.kurg@keskkonnaamet.ee, tel 5750 2105).

Kui viirusest COVID-19 tulenevatel põhjustel riigis olukord ja käitumisjuhised muutuvad, mis mõjutavad eelnõu avalikustamise protsess (nt kohtumiste toimumine), siis antakse sellest teada nii Keskkonnaameti kodulehel kui www.kaitsealad.ee lehel!

Materjalid: https://www.keskkonnaamet.ee/et/matsalu-rahvuspargi-kaitse-eeskirja-muutmine

Lisainfo:  Keskkonnaameti kaitse planeerimise spetsialist Kätlin Kurg (e-post katlin.kurg@keskkonnaamet.ee, tel 5750 2105).