« Tagasi

Riigitee 17 Keila–Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku ümberehitamise projekteerimistingimustest

Maanteeamet algatas projekteerimistingimuste menetluse riigitee 17 Keila–Haapsalu km 63,653 asuva Linnamäe ristmiku piirkonna ümberehitamise põhiprojekti koostamiseks.
Ehitusseadustiku § 31 lg 4 p 2 alusel esitame teile kui asutusele, kelle õigusi või huve võib projekteerimine puudutada, arvamuse avaldamiseks projekteerimistingimuste eelnõu. Palume teie arvamus ja ettepanekud esitada hiljemalt 06.05.2020. a e-posti aadressile maantee@mnt.ee.
Kui nimetatud tähtajaks ei ole arvamust esitatud ega ole taotletud tähtaja pikendamist, loetakse ehitusseadustiku § 31 lõike 6 alusel, et arvamuse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust avaldada.
Täiendavate küsimuste korral palume pöörduda Maanteeameti taristu arendamise osakonna projekteerimise talituse projektijuhi Tiit Vunk poole (tel +372 59185199, e-post tiit.vunk@mnt.ee)
.

materjali vaata siit