« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus viib läbi rahuloluküsitluse

Lääne-Nigula Vallavalitsus viib läbi rahuloluküsitluse, mille käigus küsitakse valla elanikelt arvamust piirkonnas osutatavate teenuste kvaliteedi kohta ning koguda ettepanekuid valla edasise arengu kavandamiseks.
Vastamine on soovi korral anonüümne ja vastuseid kasutatakse üldistatud kujul. Vastamine võtab aega kuni 20 minutit. Kui lisate ka oma nime ja kontaktid, osalete loosis, kus on võimalik võita valla meeneid.
Leidke need minutid, et küsitlusele vastata, sest mida rohkem vastajaid, seda rohkem on arvamusi ning Teie vastused aitavad muuta koduvalda paremaks meie kõigi jaoks!
Küsitlust saab täita kuni 20.08.2019 ka
osavallavalitsustes, vallamajas ja teeninduskeskustes paberkandjal.