« Tagasi

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi/logopeedi ametikohale

Lääne-Nigula Vallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi eripedagoogi/logopeedi ametikohale

Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib järgmiseks õppeaastaks oma meeskonda eripedagoogi/logopeedi, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Nigula valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate laste arengu toetamine ja suunamine, kõne arengu toetamine, arvestades õppekava(de) nõuete ja võimalustega; õpioskuste ja arengu taseme hindamine (asjakohase dokumentatsiooni koostamine ja analüüs, edasiste tegevuste planeerimine ja soovituste andmine); sobiliku õpikeskkonna ja õpistrateegiate kavandamine ning läbiviimine lähtuvalt õppija erivajadustest ning õpetamine toetavas ja turvalises keskkonnas. Samuti õpetajate, lapsevanemate ja tugispetsialistide nõustamine lapse arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ning võrgustikutöö koos teiste valdkondade spetsialistidega.

 

Nõuded kandidaadile:

  • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse.

Soovitatav:

  • B kategooria juhtimisõigus, isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

Omalt poolt pakume:

  • toetavat ja sõbralikku meeskonda;
  • meeldivat töökeskkonda;
  • võimalust osaleda erialastel täiendkoolitustel;
  • võimalust osaleda haridusvaldkonna tugiteenuste keskuse ülesehitamises.

Konkursil osalemiseks palume esitada sooviavaldus, elulookirjeldus ja erialast haridust tõendatavate dokumentide koopiad 12. juuliks 2019 Lääne-Nigula Vallavalitsusele aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond või digitaalselt e-posti aadressile vv@laanenigula.ee.

Info: kaie.talving@laanenigula.ee, tel 472 4654.