« Tagasi

Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu lükkub edasi

Keskkonnaamet annab teada, et seoses Eesti Vabariigi haldusterritooriumil välja kuulutatud eriolukorraga lükkub edasi 08.04.2020 kell 16 Palivere raamatukogus toimuma pidanud Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.
Vabariigi Valitsus kuulutas 12.03.2020 korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil" Eesti Vabariigi haldusterritooriumil seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti sisese leviku laienemisega välja eriolukorra. Eriolukorra ühe meetmena on keelatud kõik avalikud kogunemised. Avalike kogunemistena tuleb käsitleda ka haldusmenetluste käigus läbiviidavaid avalikke arutelusid, koosolekuid jmt.
Sellest tulenevalt ja arvestades keskkonnamõju hindamise eesmärki tagada avalikkusele laialdased võimalused osaleda keskkonnamõju hindamise protsessis, sh avalikel aruteludel, ei ole väljakuulutatud ajal võimalik Kaopalu III kruusakarjääri maavara kaevandamise loa taotluse keskkonnamõju hindamise aruande avalikku arutelu läbi viia.
Info uue avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta edastab Keskkonnaamet esimesel võimalusel.