« Tagasi

Tunnustusauhind "Lastega ja lastele"

Auhinnaga „Lastega ja lastele" täname ja tunnustame inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil (tutvuge ka tunnustusauhinna statuudiga).

2019. aasta tunnustusauhinna taotluste voor on avatud 15. aprillini. Kandidaadi esitamiseks palume täita taotlusvormi.

Auhinda annavad välja:

 

Kontaktisik meediaküsimustes: Janek Luts, kommunikatsioonijuht, janek.luts@oiguskantsler.ee, 693 8423.

Kontaktisik korralduslikes küsimustes: Kertti Pilvik, välissuhete ja arendusjuht, kertti.pilvik@oiguskantsler.ee, 693 8434.

Rohkem infot loe siit: