« Tagasi

ENAMPAKKUMISTEADE OHTLA VESKI VÕÕRANDAMISEKS

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Ohtla külas asuva Veski katastriüksuse nr. 45201:001:0554 pindalaga  643 m2. Maa sihtotstarve tootmismaa. Maaüksusel asub 1920 aastal ehitatud hoone (ait-viljakuivati) ehitisregistrikood 120273775, ehitusaluse pinnaga 107 m2. Tingimused:

1) Alghind on 1500 eurot.

2) Enampakkumise osalemistasu on 20 eurot.

3) Tagatisraha on 150 eurot.

4) Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja.

5) Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;

2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;

4) dokumenti osavõtutasu ja tagatisraha tasumise kohta;

5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;

6) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Martna Osavallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud märksõna „Veski".

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2019 kell 10.00. Pakkumised esitada Martna Osavallavalitsusele, Vallamaja, Martna küla, Lääne-Nigula vald.

Täpsem info Martna Osavallavanem Janno Randmaa (tel 53076824, e-post janno.randmaa@laanenigula.ee).

Protseduuri reeglid

Avaldus enampakkumisel osalemiseks