« Tagasi

Avalik konkurss majandusjuhataja leidmiseks

Kullamaa Osavallavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi majandusjuhataja leidmiseks

Töö kirjeldus

 • Kullamaa Osavalla majandustegevuse juhtimine ja töö korraldamine;
 • vajaliku inventari hankimine;
 • remondi- ja heakorratööde korraldamine;
 • jäätmehooldusega tegelemine;
 • liikluskorralduse ja teedega tegelemine;
 • haljasalade ja kalmistute hoolduse korraldamine ja kalmisturegistri pidamise korraldamine.

Nõuded kandidaadile

 • vähemalt keskharidus või kutsekeskharidus;
 • soovitavalt töökogemus majanduse alal;
 • valdkonnaga seotud seadusandluse tundmine;
 • B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu;
 • meeskonnatöö oluliseks pidamine;
 • eesti keele valdamine suhtlustasandil;
 • oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase.

Kasuks tuleb

 • oskus mõelda suurelt ja tegutseda kiirelt;
 • võimalus kasutada isiklikku sõiduautot tööülesannete täitmiseks;
 • tugev stressitaluvus ja mitmekülgne suhtlemisoskus;
 • oskus teha tööd nii iseseisvalt kui ka meeskonnas.

Omalt poolt pakume

 • mitmekülgset ja huvitavat tööd;
 • võimalust eneseteostuseks;
 • konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi;
 • võimalust kaasa rääkida osavalla arengus.

Tööle asumine kokkuleppel.

Kandideerijail saata avaldus, elulookirjeldus ja motivatsioonikiri hiljemalt 7.  veebruariks 2019 kell 12.00 aadressil airi.laanemets@laanenigula.ee.

Info Katrin Viks 5380 3207 või katrin.viks@laanenigula.ee