« Tagasi

Ootame kandidaate Lääne-Nigula valla aukodaniku ja Lääne-Nigula valla teenetemärgi tiitlitele!

Ootame kandidaate Lääne-Nigula valla aukodaniku ja Lääne-Nigula valla teenetemärgi tiitlitele!

Lääne-Nigula vallavolikogu võttis vastu valla tunnustuse avaldamise korra, mille eesmärk on tõsta esile valla jaoks olulisi isikuid ning motiveerida valla arengu seisukohalt olulisi tegevusi.

Lääne-Nigula vallavolikogu kõrgeim tunnustus on aukodaniku tiitel, mis antakse isikule erilise auavaldusena Lääne-Nigula vallale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest ja sellega kaasneb valla vapimärk. Tunnustus  antakse välja üks kord aastas 24. veebruariks- Eesti iseseisvuspäevaks.

Aukodaniku kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud. Taotlusesse palun  kirjeldage vabas vormis soovitava aukodaniku isikuandmed ja põhjenduse ning esitaja kontaktandmed. Ettepanekuid ootame kuni 27. jaanuarini 2019  vallavalitsuse aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik või e- posti aadressile vv@laanenigula.ee

 

Lääne-Nigula vallavalitsuse suurimateks tunnustusteks on suur teenetemärk ja teenetemärk, mis antakse austusavaldusena

  • Lääne-Nigula valla elanikule, kes on oma õpingutes, töös või muul alal saavutanud valla, maakonna, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil silmapaistvaid tulemusi.
  • Isikule, kes on pikaajaliselt osalenud vallateenistuses, ettevõtjale või ettevõtte juhile, kes on edukalt arendanud ettevõtlust ja Lääne-Nigula valla majanduselu ning pakkunud tööd Lääne-Nigula valla elanikele, isiklike ja ettevõtete juubelite puhul;
  • Kodanikuühiskonna eestvedajale, kellel on silmapaistev roll kodanikuühiskonna või külaelu arendamisel Lääne-Nigula vallas;
  • välisriigi kodanikule, kes on programmide, projektide vms kaudu kaasa aidanud  Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Eesti Vabariigi kodanikele ja ametiisikutele, kes on oma isikliku tegevusega kaasa aidanud Lääne-Nigula  valla sotsiaalsele, majanduslikule ja kultuurilisele arengule;
  • Isikule, kes on muul viisil märkimisväärselt toetanud Lääne-Nigula valda ja pälvinud vallavolikogu või- valitsuse põhjendatud austuse ja lugupidamise.

 

Suur teenemärk antakse austusavaldusena isikule, kes on juba varem pälvinud valla teenemärgi või isiku tegevuste tähtsust arvestades erilise austusavaldusena.

Lääne-Nigula valla teenemärgi  kandidaate võivad esitada kõik Lääne-Nigula valla elanikud ja Lääne-Nigula vallas tegutsevad juriidilised isikud. Taotlusesse kirjeldage vabas vormis soovitava teenetemärgi saaja isikuandmed ja põhjenduse ning esitaja kontaktandmed. Ettepanekuid ootame kuni 27. jaanuarini 2019  vallavalitsuse aadressil Haapsalu mnt 6, Taebla alevik või e- posti aadressile vv@laanenigula.ee.