« Tagasi

Riigivara võõrandamine 30.01.2019

Käesolevaga teatame Teile, et keskkonnaminister on oma 24.08.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/636, 09.07.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/550, 05.06.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/459, 20.03.2018 käskkirjaga nr 1-2/18/187 ja 27.04.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/462 otsustanud müüa avalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad, mis on ära toodud antud kirjale lisatud enampakkumisteates.

Enampakkumise korraldajaks on määratud Maa-amet.
Avalik kirjalik enampakkumine on välja kuulutatud 06.12.2018 vastava teate avaldamisega ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja Maa-ameti kodulehel.