« Tagasi

ENAMPAKKUMISTEADE NÕVA KATLAMAJA VÕÕRANDAMISEKS

Lääne-Nigula Vallavalitsus võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel Lääne-Nigula vallas Nõva külas asuv Nõva katlamaja kinnistu (katastritunnus 53101:001:0565, sihtotstarve 100% tootmismaa, maatüki pindala 2318 m2, hoone ehitusaasta 1984, kasulik pind 117,5 m2) alljärgnevatel tingimustel:

1) Vallavara alghind on 15 000 eurot.

2) Enampakkumise osalemistasu on 50 eurot.

3) Müügi kõrvaltingimuseks on, et kinnistu omandaja kohustub hiljemalt kahe aasta jooksul lammutama või muuks otstarbeks ümberehitama kinnistul asuva katlamaja (ehitusregistri kood 120588325).

5) Kõik vara omandiõiguse üleminekuga seotud kulud kannab ostja;

6) Ostuhind tasutakse täies ulatuses enne vara üleandmist.

Pakkumine peab sisaldama:

1) täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit;

2) nõusolekut osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel;

3) kinnitust, et pakkuja on varaga tutvunud ja ei esita lepingu sõlmimisel ja selle järgselt pretensioone või nõudeid;

4) dokumenti osalemistasu tasumise kohta;

5) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissummat;

7) pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja.

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks tuleb Lääne-Nigula Vallavalitsusele esitada  pakkumine kinnises ümbrikus, millele on märgitud enampakkumisele pandud objekti nimetus ja asukoht.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. november 2018 kell 13.00. Pakkumised esitada Lääne-Nigula Vallavalitsusele, Haapsalu mnt 6, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald.

Täpsem info Nõva osavallavanem Aivi Heinleht (tel 529 9364, e-post aivi.heinleht@laanenigula.ee).