« Tagasi

Õhusaasteloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et on võtnud menetlusse Cipax Eesti AS (registrikood 10092500,aadress Nurme 5, Taebla alevik, Lääne-Nigula vald, 90801 Lääne maakond) 05.10.2018 esitatud õhusaasteloa nr L.ÕV/329377 muutmise taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti nr 15-2/18/9685-5. Õhusaasteluba nr L.ÕV/329377 on käitajale väljastatud Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Taebla alevikus aadressil Nurme 5 asuvatel kinnistutel
(katastritunnused 77601:002:0600; 77601:002:0006; 77601:002:0035; 77601:002:0001; 77601:002:0058) paiknevatest heiteallikatest saasteainete välisõhku väljutamiseks. Õhusaasteloal nr L.ÕV/329377 on tähtajatu kehtivusaeg.

Rohkem infot saab Keskkonnaametist