« Tagasi

Läänemaa üksikobjektide kaitse alla võtmine

Läänemaa üksikobjektide kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine.

Vastavalt keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusele nr 27 „Kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse-eeskiri" (edaspidi
üksikobjektide kaitse-eeskiri) on üksikobjektide kaitse alla võtmise eelduseks nende teaduslik, ajaloolis-kultuuriline või esteetiline väärtus.
Kavas on võtta Lääne maakonnas kaitse alla 17 uut looduse üksikobjekti. Kaitse alla võetakse kaks puud: Must pappel Haapsalu linnas Kiviküla külas ja Tamme tamm LääneNigula vallas Rannajõe külas. Tegemist on heas seisukorras ja erakordsete mõõtmetega üksikpuudega, mistõttu need omavad dendroloogilist ja esteetilist väärtust.   Rohkem infot loe siit: