« Tagasi

Detailplaneeringu menetlemise lõpetamine

Lääne-Nigula Vallavolikogu 19.06.2018 otsusega nr 41 lõpetati Rannakülas asuva Kuuse kinnistu detailplaneeringu menetlemine seoses maaomaniku vastava sooviga. Detailplaneeringu koostamine oli algatatud Nõva Vallavolikogu 29.04.2004 otsusega nr 24.