« Tagasi

01. juulist muutus Eestis surma registreerimise kord

01.07.2019 muutu. Eestis surma registreerimise süsteem ning surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiiniasutus. Tervishoiuteenuse osutaja (arst) vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.

Seoses sellega lõppes Lääne-Nigula Vallavalitsusel alates 01.juulist.2019 surma registreerimise pädevus ja surma vallavalitsuses enam registreerida ei saa.

Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Haapsalu Linnavalitsus. Erandolukorrad on järgmised:

- inimene suri Eestis, kuid tervishoiutöötaja ei edastanud surma andmeid rahvastikuregistrisse ning andis surnu lähedasele paberil surmateatise;

- inimene suri välisriigis ja tema viimane elukoht oli Eestis või oli tal Eesti kodakondsus (NB! surm ei tohi olla registreeritud välisriigis).

Kui surm on registreeritud välisriigis, tuleb välisriigi surmadokument surma andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse esitada maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele või Eesti konsulaarasutusele välisriigis.

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Sotsiaaltoetuste taotlemiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.