« Tagasi

01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise süsteem

01.07.2019 muutub Eestis surma registreerimise süsteem ning surmafakti andmeid hakkab rahvastikuregistrisse edastama meditsiin. Tervishoiuteenuse osutaja ehk arst vormistab surmateatise paberdokumendi asemel elektroonselt, edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt. Lääne-Nigula Vallavalitsusel lõpeb sellega alates 01.07.2019 surma registreerimise pädevus ja surma vallavalitsuses enam registreerida ei saa. Erandjuhtudel registreerib surma maakonnakeskuse kohalik omavalitsus- Haapsalu Linnavalitsus.

Samas saavad lahkunu lähedased vallavalitsusest jätkuvalt taotleda matusetoetust. Sotsiaaltoetuste taotlemiseks Lääne-Nigula Vallavalitsuses kohapeal on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakonto number.